Ruixue Yuan
Visiting Scholar

School Affiliations


Ruixue Yuan

Contact

University of Pittsburgh
5706 Wesley W. Posvar Hall
230 South Bouquet Street
Pittsburgh, PA 15260
412-648-2245
yruixue@pitt.edu