Xia Wang
Visiting Scholar

School Affiliations


Xia Wang

Contact

University of Pittsburgh
5706 Wesley W. Posvar Hall
230 South Bouquet Street
Pittsburgh, PA 15260
412-648-2245
xiaw2019@pitt.edu